Πολιτική Πωλήσεων / Επιστροφών

Φυτά:

Επειδή τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί, και υπόκεινται σε διάφορες
μορφές κλονισμού από τις οποίες αποκλειστικά υπέυθυνος για την
προστασία των από αυτές είναι ο κάτοχός τους, οι επιστροφές
τους ΔΕΝ γίνονται δεκτές. Ο κάτοχος αναλαμβάνει να φυτεύσει
τα φυτά σύμφωνα με τους κανόνες γεωπονίας, τους οποίους ωφείλει
να γνωρίζει, ή να αναθέσει την φύτευση σε εξειδικευμένο άτομο

Ζωοτροφές:

Οι ζωοτροφές είναι σχετικά ευπαθή προϊόντα τα οποία μπορεί
να καταστραφούν εστώ και με μία και μόνο ώρα αποθήκευσης
σε ακατάλληλες συνθήκες (υγρασία, ζέστη, αυτοκίνητο).
Ο κάτοχος αναλαμβάνει να αποθηκεύσει με τον πλέον κατάλληλο
τρόπο κάθε προϊόν και οφείλει να γνωρίζει τον ορθό τρόπο και χώρο
αποθήκευσης. Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

Μηχανήματα:

Τα μηχανήματα δοκιμάζονται σε λειτουργία πριν την παραλαβή
από τον καταναλωτή για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας τους. 

Άλλα είδη:

Άλλα είδη γίνονται αποδεκτά προς επιστροφή ή αλλαγή εφόσον
δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη ή καταστροφή. Τα συσκευασμένα
είδη επιστρέφονται ή αλλάζονται εάν δεν έχει καταστραφεί ή 
αλλοιωθεί η συσκευασία τους και εφ' όσον επιστρέφονται με αυτήν.

Φορτώσεις:

Η εταιρεία αναλαμβάνει να φορτώσει τα πωληθέντα είδη δωρεάν 
στο όχημα του πελάτη. Την ευθύνη για την φόρτωση φέρει 
αποκλειστικά ο πελάτης ο οποίος μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία 
της φόρτωσης αν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο όχημα του
ή πως επηρεάζει αρνητικά την οδική του ασφάλεια.

Επιστροφές:

Για όλες τις επιστροφές ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία, είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης λιανικής πώλησης
και δεν επιστρέφονται μετρητά αλλά πιστώνεται ο πελάτης για 
μελλοντικές αγορές από το κατάστημα της εταιρείας.

Εγγυήσεις:

Μετά την αγορά, την υποστήριξη εγγύησης αναλαμβάνουν 
οι αντιπροσωπείες τους και η εταιρεία δεν έχει καμία ανάμειξη 
στην μεταξύ τους συναλλαγή.

Ακύρωση παραγγελίας:

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε ολικά ή μερικά μια παραγγελία
για κάποιο προϊόν, αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο μέχρι την στιγμή
που θα σας ειδοποιήσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας.
Εάν η παραγγελία σας έχει αποσταλεί θα πρέπει να επιστρέψετε
το προιόν άθικτο και με έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον αγοραστή.


Συνέχεια